Logistics Outsourcing and The Role of Logistics Service Providers: A Study About Steel Pipe Production Enterprises in Turkey


Turan İ. , Yıldız M. S.

Business and Economics Research Journal, vol.6, no.1, pp.79-105, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Business and Economics Research Journal
  • Page Numbers: pp.79-105

Abstract

Specialization requirement led the outsourcing preferred intensely by firms. Evidently “logistics activities” constitute an important part in the outsourced business activities. In this study, interviews were conducted with the managers from Turkey's steel pipe production enterprises who have knowledge of logistics management. Fourteen steel pipe enterprises were included in the study. The collected data were analyzed by using quantitative methods and data were obtained by interview and face-to-face interviews. The obtained data were analyzed by using content analysis. The results indicated that inbound and outbound logistics are the logistics functions most commonly outsourced. Furthermore, service quality, reliability and price are the most important factors in the selection of the logistics service providers. And its understood that the enterprises are using logistics outsourcing since the establishment of businesses.

İşletmelerin uzmanlaşma ihtiyacı, dış kaynak kullanımının yoğun bir şekilde tercih edilmesine yol açmıştır. Bu doğrultuda dış kaynaklara devredilen firma faaliyetlerinin önemli bir bölümünü “lojistik faaliyetler” oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren 14 çelik boru üretim işletme yöneticisi ile görüşülmüştür. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı araştırmada veriler mülakat ve yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda en fazla dış kaynaklardan faydalanan lojistik fonksiyonların tedarik ve dağıtım fonksiyonları olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, lojistik hizmet sağlayıcı seçimindeki en önemli faktörlerin hizmet kalitesi, güvenilirlik ve fiyat olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin kurulduğundan bu yana lojistikte dış kaynaklardan yararlandıkları anlaşılmıştır.