Investigation of Small Ruminant and Cattle Livestock in the Marmara Region by Simple Correspondence Analysis


Uzabacı E., ÜSTÜNER H.

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.209-215, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to analyze the distribution of small ruminants and cattle in the Marmara Region in detail by provinces by using simple correspondence analysis. Simple correspondence analysis is a method used to analyze data obtained categorically or categorized after receiving and made into a two-dimensional cross-tabulation. The research material of the study consists of animal husbandry data obtained from the TurkStat database. The numbers of Merino sheep, domestic and other breeds of sheep and goats were used for small ruminants, and the numbers of domestic cattle, cultured cattle, and buffalo were used for cattle. According to the correspondence analysis results, the first two dimensions explained 11.7% of the total variability for small ruminants and 7.1% for cattle. According to this, it can be said that Bursa, Balıkesir, and Tekirdağ contributed remarkably to the sheep breeding sector in the Marmara region, in the breeding of Merino sheep, in the breeding of domestic and other breeds in Kocaeli, Kırklareli, and Sakarya, and in goat breeding in Çanakkale. For cattle, it is seen that Bursa, Balıkesir, and Sakarya make a significant contribution to the region in terms of culture cattle breeding. Since it provides graphical interpretation and statistical evaluation, it is thought that it will be helpful to use the correspondence analysis method in studies on animal husbandry.
Bu çalışmanın amacı basit uyum analizini kullanarak Marmara Bölgesi’nde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağılımını illere göre detaylı bir şekilde analiz etmektir. Basit uyum analizi, kategorik olarak elde edilmiş ya da elde edildikten sonra kategorize edilerek iki boyutlu çapraz tablo haline getirilmiş verilerin analizinde kullanılan bir yöntemdir. Çalışmanın araştırma materyalini TÜİK’in veri tabanından alınan hayvancılık verileri oluşturmaktadır. Küçükbaş hayvanlar için Merinos koyunu, yerli ve diğer ırk koyunlar ile keçi sayıları, büyükbaş hayvanlar için ise yerli sığır, kültür sığır ve manda sayıları kullanılmıştır. Uyum analizi sonuçlarına göre küçükbaş hayvanlar için toplam değişkenliğin %11,7’si, büyükbaş hayvanlar için ise %7,1’i ilk iki boyut tarafından açıklanmıştır. Buna göre; Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ’ın Merinos koyunu yetiştiriciliği, Kocaeli, Kırklareli ve Sakarya’nın yerli ve diğer ırk koyun yetiştiriciliği ve Çanakkale’nin ise keçi yetiştiriciliğinde Marmara bölgesindeki küçükbaş hayvancılık sektörüne önemli katkı sağladığı söylenebilir. Büyükbaş hayvanlar için Bursa, Balıkesir ve Sakarya’nın kültür sığırı yetiştiriciliği konusunda bölgeye önemli katkı sağladığı görülmektedir. İstatistiksel değerlendirmenin yanında grafiksel olarak yorum sağladığı için uyum analizi yönteminin hayvancılık ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.