Koyunlarda Sürü Sağlığı Açısından Önemli Paraziter Hastalıklar.


ŞENLİK B.

. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, vol.3, no.1, pp.89-100, 2017 (Peer-Reviewed Journal)