PATIENT-PHYSICIAN RELATIONS IN THE BREAST CANCERAND ETHICAL DILEMMAS


Creative Commons License

Kafa S.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, vol.12, no.4, pp.263-269, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Breast cancer is one of the most important disease that, people have to face with from the ancient ages to now. The life and the psychology of the patient can be messed up when cancer occurs, because to many people it means death. This kind of a disease also brings some ethical dilemmas. In this paper, the ethical dilemmas are considered from the point of view of the patient and the physician, and some results are obtained.

Meme kanseri, antik çağlardan bu yana insanların yüzleşmek zorunda oldukları hastalıklardan biridir. Kanser dendiği anda akla ilk olarak ölümün gelmesi, hastanın normal yaşamında ve psikolojisinde bütün dengeleri altüst edebilir. Bu derece zor bir hastalık elbette beraberinde bazı etik ikilemleri de getirir. Bu çalışmada da meme kanserinde ortaya çıkan etik ikilemler, hasta ve hekim açısından ele alınmış, bu ikilemler, örnek olguların ışığı altında deontolojik olarak incelenmiştir.