Kıraat Eğı̇tı̇mı̇nı̇n Genel Özellı̇klerı̇: Türkı̇ye ve Arap Dünyasındakı̇ Uygulamaların Mukayesesı̇ Üzerı̇ne Bı̇r İnceleme


TÜRKMEN Ö.

Ankara Bilim Üniversitesi 13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi / Sosyal ve Eğitim Bilimleri, Elazığ, Turkey, 11 March 2022, vol.1, pp.146-152

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.146-152
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes