Lipozyme TL 100L Enziminin Stiren Divilbenzen Polimeri Üzerine İmmobilizasyon Parametrelerinin Kemometrik Optimizasyonu


AYBASTIER Ö., DEMİR C.

IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Turkey, 25 - 27 June 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey