XVI. TEFSİR ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISIVE “ULUSLARARASI HZ. İBRAHİM (A.S.) VE NÜBÜVVET”SEMPOZYUMU (Şanlıurfa, 8-9 Kasım 2019)


AKSOY S., TAŞ S., YAZAR S., ÇOL M.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.42, pp.317-329, 2019 (Peer-Reviewed Journal)