İstanbul’daki hastane mutfaklarından alınan yüzey örneklerindehijyenik durumun ve çalışan personelde hijyen farkındalığınınbelirlenmesi


Ünal M. M., ÖZMEN TOĞAY S.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.74, no.4, pp.307-320, 2017 (Scopus)