Sistemik başlangıçlı juvenil idiyopatik artrit tanılı olguların değerlendirilmesi


ÇEKİÇ Ş., KARALI Y., KILIÇ GÜLTEKİN S. Ş.

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.17, pp.279-289, 2019 (Scopus) identifier