Serological distribution of some viral infections in cattle, sheep and goats in an isolated island ecosystem


Alpay G., Tuncer P., Yeşilbağ K.

Veterinary Journal of Ankara University, vol.61, no.1, pp.43-48, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 61 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Veterinary Journal of Ankara University
  • Page Numbers: pp.43-48
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, konumu nedeniyle izole bir ada ekosistemi olarak seçilen Gökçeada’daki sığır, koyun ve keçi popülasyonlarında hayvan sağlığı ve sürü yönetimi açısından önemli problemler oluşturan bazı viral enfeksiyonlar serolojik olarak araştırılmıştır. Bu kapsamda 75 sığır, 161 koyun ve 30 keçiden alınan serum örnekleri bovine viral diarrhoea virus (BVDV), bovine herpesvirus-1 (BoHV-1), bovine respiratory syncytial virus (BRSV), parainfluenza virus tip-3 (PI-3), bovine adenovirus-1 (BAV-1), bovine adenovirus-3 (BAV-3) ve mavidil virus serotip 4’e (Bluetongue virus serotip 4, BTV-4) karşı oluşan antikorlar yönünden serum nötralizasyon testiyle araştırıldı. Ayrıca sığır serumlarında bovine leukemia virus (BLV) antikorlarının varlığı ELISA yöntemiyle incelendi. Elde edilen sonuçlara göre söz konusu enfeksiyonların hayvan türleri arasında yaygınlıkları sırasıyla sığırlarda %14.6, %58.6, %26.6, %29.3, %72.0, %68.0, %46.6, koyunlarda %1.8, %0.0, %50.9, %11.8, %91.3, %75.1, %5.6 ve keçilerde %0.0, %26.6, %70.0, %3.3, %83.3, %66.6, %6.6 olarak belirlendi. Test edilen toplam 266 hayvanda araştırılan enfeksiyonlara karşı antikor varlığı ise sırasıyla %5.2, %24.3, %46.2, %15.7, %84.9, %72.1, ve %17.2 olarak saptandı. Sığır serumlarında BLV antikorları ise saptanamadı. Diğer etkenler ile karşılaştırıldığında, BAV-1 ve BAV-3 enfeksiyonlarının tüm hayvan türlerinde en yüksek seropozitifliğe sahip oldukları görülürken BLV antikorlarının tespit edilememesi araştırmanın yapıldığı ada ekosisteminin muhtemelen BLV yönünden ari olduğuna işaret etmektedir.