AVRUPA ORTAK DİL KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE YARATICI YAZMANIN ALMAN DİLİ EĞİTİMİNDE KULLANIMI


Creative Commons License

Orhan A.

Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey

Abstract

ÖZET:Buçalışma,YaratıcıYazmaTeknikleri’ninyalnızcayazmaderslerindedeğilbölümdekidiğerderslerinbirparçasıolabileceğinigöstermektedir.Öncellikleöğrencilerinyaratıcılıklarınıortayaçıkarmalarınaizinverilmelidir.Buyaratıcılık,YaratıcıYazmaTeknikleriileortayaçıkarılabilinir.BilinenyazmatekniklerinyanındaöğrencilerYaratıcıYazmaTeknikleriileyaratıcıklarını,kişiliközellikleriniveözgüvenlerinigeliştirebilirler.YaratıcıYazmaTeknikleriileedindikleriyazmatecrübelerinigeleceğiniöğretmeniolaraköğrencilerineaktarabilirler.