Gram Negatif Bakterilerde Modifiye Sıvı Disk Elüsyon Yöntemi İle Kolistin Direncinin Belirlenmesi


TÜZEMEN N. Ü., ışık ö., akca b., ÖZAKIN C.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.52, no.3, pp.184-191, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 52 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.184-191
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamız, kolistin direncini malzeme ve iş yükünden tasarruf ederek sıvı disk elüsyon (SDE)

yönteminde kullanılan tüp ve kolistin diski sayısını azaltarak, iş yükü fazla olan tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarının

kullanabileceği alternatif bir yöntemi sunmak ve referans yöntem ile performansını karşılaştırmak amacıyla

yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde 2020-2022 yılları arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 100 adet

otomatize sistem ile kolistin duyarlı, 50 adet kolistin dirençli gram negatif bakteri çalışmaya alınmıştır. Tek tüp ile

yapılan modifiye SDE yönteminin ve otomatize sistemin sonuçları, referans yöntem olan sıvı mikrodilüsyon (SMD)

yöntemi ile kategorik uyum (KU), çok büyük hata (ÇBH) ve büyük hata (BH) oranları ile karşılaştırılmıştır.

BULGULAR: Otomatize sistemin tüm izolatlarda KU %86, ÇBH oranı %10.7 ve BH oranı %3.3 olarak bulunmuştur.

Modifiye SDE yönteminin ise tüm izolatlarda KU %80, ÇBH oranı %4 ve BH oranı %16 olarak bulunmuştur.

Otomatize sistemde ÇBH olarak yorumlanan 16 izolatın 10’u (%62.5) modifiye SDE yönteminde olması gerektiği

gibi dirençli, BH olarak yorumlanan beş izolatın üçü (%60) ise modifiye SDE yönteminde olması gerektiği gibi

duyarlı olarak saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çoğu mikrobiyoloji laboratuvarında antibiyotik duyarlılık testinde kullanılan otomatize

sistemin KU’mu ISO standartlarına yakın olmasına rağmen kolistin duyarlılığı açısından ÇBH oranının çok fazla

olduğu, bunların modifiye SDE yöntemi ile çalışıldığında bu oranın azaldığı saptanmıştır. Özellikle günlük

antibiyogram sayısı fazla olan mikrobiyoloji laboratuvarlarında kolistin duyarlılık sonuçlarının SMD yöntemi ile

çalışılamadığı durumlarda, Enterobacteriaceae ve Pseudomonas spp. izolatlarında otomatize sistemde kolistin

duyarlı ise modifiye SDE yöntemi ile çalışılmasının daha güvenilir bir sonuç verdiği görülmüştür.