Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri ve İş DEneyimleri ile Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma


DURSUN S., AYTAÇ S. S.

Celal Bayar Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.373-388, 2012 (Peer-Reviewed Journal)