Immunologic activation parameters in Behçet’s disease


Bayazıt N., Yılmaz M., Oral H. B., Tokgöz N., Yücel A., Sarıcaoğlu H., ...More

TURK DERMATOLOJI DERGISI, vol.2, no.2, pp.34-38, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: TURK DERMATOLOJI DERGISI
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.34-38
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Behçet&#8217;s disease (BD) is a chronic, multisystemic vasculitis of unknown etiology. Specific criteria to assess the activity of the disease, which has a course with remissions and relapses, have not been found; thus the evaluation of the activity of the disease is mainly based on the clinical findings. Therefore, there is a need for laboratory markers that can be correlated with clinical activity. In this report, we aimed to research parameters that may be used as activation marker in BD.Methods: Expressions of CD3, CD4, CD8, CD19, HLA-DR, TCR gd, TCR ab, coexpressions of CD3/CD25, CD19/CD25, CD19/HLA-DR, CD3/TCR gd, TCR gd/CD25, TCR gd/CD40L, TCR gd/CD 69, CD3/ TCR ab, TCR ab/ CD25, TCR ab/ CD40L, and TCR ab/CD69 were evaluated in active and inactive Behçet&#8217;s patients. CD4/CD8 ratio was calculated and compared between the two groups.Results: TCR gd was found to be 5.064±2.079% in the active group, whereas it was 8.347±3.771% in the inactive group; there was a statistically significant difference between these data (p<0.01). TCR gd/CD40L expression was found to be 0.337±0.298% in the active group, and 2.165±1.896% in the inactive group; which showed a statistically significant difference between these data (p<0.01). No significant differences were obtained for the other parameters between the two groups.Conclusion: The findings of this study support that although the gd T cells play a very important role in BD, more detailed studies needed
Amaç: Behçet hastalığı (BH), etyopatogenezi tam olarak bilinmeyen, kronik multisistemik bir vaskülittir. Remisyon ve alevlenmelerle seyreden BH’de, hastalık aktivitesinin değerlendirilebilmesine yönelik özgün kriterler bulunmamaktadır; hastalık takibi esas olarak klinik bulgulara dayanmaktadır. Bundan dolayı hastalığın klinik aktivitesiyle uyumlu laboratuvar belirteçlerine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada BH’de immünolojik aktivasyon belirteci olabilecek parametreleri araştırmayı amaçladık. Yöntem: Aktif ve inaktif dönemdeki Behçet hastalarının serumlarında lenfositler üzerinde CD3, CD4, CD8, CD19, HLA-DR, TCR gd, TCR gd/CD40L ekspresyonları, CD3/CD25, CD19/CD25, CD19/HLA-DR, CD3/TCR gd, TCR gd/CD25, TCR Ágd/CD40L, TCR gd/CD 69, CD3/ TCR ab, TCR ab/CD25, TCR ab/CD40L, TCR ab/CD69 koekspresyonları incelendi. CD4/CD8 oranı hesaplanarak karşılaştırıldı.Bulgular: TCR gd aktif grupta ortalama 5.064± 2.079, inaktif grupta ortalama 8.347±3.771 olarak saptandı ve aralarında inaktif grup lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir fark gözlendi (p<0.01). TCR gd/CD40L aktif grupta ortalama % 0.337±0.298, inaktif grupta ortalama % 2.165±1.896 olarak saptandı ve aralarında inaktif grup lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir fark gözlendi (p<0.01). Diğer parametrelerin hiçbirinde çalışma grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık gözlenmedi. Sonuç: Bulgularımız gdT hücrelerinin BH’de önemli bir rolü olduğu düşüncesini desteklemiş olmakla birlikte daha ayrıntılı yeni çalışmalara gereksinim vardır.