Thinkering Workshops At Science And Art Center (Sec): An Action Research


Küreci S., Bulunuz M.

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 20 - 22 November 2020, pp.93

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Deneyap Teknoloji Atölyeleri bilim ve teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmenin yanı sıra öğrenmeye karşı ilgili, meraklı olmayı ve kariyer bilinci oluşturmayı hedeflemektedir. Bilim ve teknoloji projeleri geliştirirken, öğrencilere gerekli temel bilgi ile teknik alt yapı verilir. Daha sonra onların ilgi duydukları alanda uzmanlaşmaları, yenilikçi ve özgün projeler yapmaları için teşvik edilmektedir. Buna ek olarak geziler, seminer ve kulüp etkinlikleri ile öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimleri desteklenir. Bu çalışmada birinci yazar doktora öğrencisi aynı zamanda Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) öğretmenidir. "Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar” adlı doktora dersinde, deneyap atölyelerine yönelik sorgulama ve keşfetmeye yönelik teorik ve uygulamalı deneyimler yaşamıştır. Bu derste kazanılan bilgi ve deneyimler eş zamanlı olarak BİLSEM’de, 15 tane 4. Sınıf öğrencisi ile uygulamaya konulmuştur. Çalışmanın amacı, bu derslerdeki süreç ve uygulamalardan örnekler sunmak ve değerlendirmektir. Deneyap atölyesinde, öğrenciler deney sürecinde merak ettikleri sorularla kendilerine açılan yolları çeşitlendiği ve yeni keşiflerin gerçekleştiği öğrenme deneyimleri yaşamıştır Öğrencilerin. deney esnasında gözlemlerini, keşiflerini yazarak, çizerek kaydetmeleri ve sözlü ifade etmeleri teşvik edilmiştir. Toplanan veriler bir araya getirilerek düzenlenmiş ve tablo şeklinde sunulmuştur. Kazanılan deneyimlerin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi farklı bakış açıları geliştirilmesi, çevreye yönelik gözlemlerin anlamlı hale getirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Birinci yazar bu uygulamalar esnasında hem öğretmen hem de gözlemci rolündedir. Toplanan veriler dijital kamera ile çekilen fotoğraflar, gözlem notları, öğrencilerin yazdığı, çizdiği resim ve karikatürlerden oluşmaktadır. Ek olarak öğrencilerin sürece ve yaşadıkları deneyimlere ilişkin fikirleri kayıt edilmiştir. Bulgular sonucunda, yapılan uygulamaların öğrencilerin sorgulama, deneme, çeşitlilik içinde tekrarlı denemeler yapma, çok yönlü düşünebilme, keşfetme ve ürün tasarlama imkânı verdiği görülmüştür.