The problem of change in the institution of religion


Halil H.

in: LOOKING AT SOCIAL INSTITUTIONS FROM SOCIOLOGY - Past, Present and Tomorrow, Hasan yeniçırak & mehmet tayanç, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-194, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-194
  • Editors: Hasan yeniçırak & mehmet tayanç, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

In today's world where everything solid has evaporated, it is an indisputable fact that social institutions also undergo change and transformation.  In order to fully understand the nature of this change and transformation, a new "sociology of institutions" has become an important need in today's sociology.  The main purpose of this book called Looking at Social Institutions from Sociology: Yesterday, Today and Tomorrow is to provide a rethinking on social institutions in a changing world.  This book also distracts readers from classical readings on social institutions, and lays the groundwork for readers to critically rethink how institutions function today.  In this context, the book includes different perspectives on how institutions shape society today.  For this purpose, social institutions such as family, politics, economy, law, education, religion, morality, health, leisure time and art have been reconsidered with a broad perspective, with expert academics from different universities.

Katı olan her şeyin buharlaştığı günümüz dünyasında, toplumsal kurumların da değişim ve dönüşüm geçirmesi tartışılmaz bir gerçektir. Bu değişim ve dönüşümün mahiyetini tam anlamıyla okumak için ise yeni bir “kurumlar sosyolojisi”, günümüz sosyolojisinde önemli bir ihtiyaç hâlini almıştır. Hazırlanan Toplumsal Kurumlara Sosyolojiden Bakmak: Dünü, Bugünü ve Yarını adlı bu kitapta temel amaç, değişen dünyada toplumsal kurumlar üzerine yeniden düşünmeyi sağlamaktır. Bu kitap ayrıca, okuyucuları toplumsal kurumlar üzerine yapılmış klasik okumalardan uzaklaştırarak okuyucuların kurumların günümüzde nasıl bir işlev kazandığı üzerine eleştirel bir perspektifle yeniden düşünmesine zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda kitapta, kurumların günümüzde toplumu nasıl şekillendirdiği üzerine farklı bakış açılarına yer verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerle, aile, siyaset, ekonomi, hukuk, eğitim, din, ahlak, sağlık, boş zaman ve sanat gibi toplumsal kurumlar, geniş bir perspektifle yeniden ele alınmıştır.