Süt Sığırı Rasyonlarında Etkin Nötral Deterjant Fiber (NDF) ileSüt Verimi Arasındaki İlişki


BİRİCİK H., GENÇOĞLU H.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.153-160, 2010 (Peer-Reviewed Journal)