Evaluation of Libraries’ Cooperation and Decision-Making Processes in Terms of Game Theory


İbşiroğlu Bayram E.

Türk Kütüphaneciliği, vol.34, no.4, pp.790-797, 2020 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Technical Note
  • Volume: 34 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Türk Kütüphaneciliği
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Library and Information Science Abstracts, Directory of Open Access Journals, Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.790-797
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Game theory is a model that emerged in the field of mathematics and has become a popular subject of today, finding a place in many disciplines from economics to computer science. The model, which has competition, conflict, cooperation and decision-making elements, is called game theory, depending on the interaction of more than one decision-maker, and individual decisions are not included in the scope of game theory. In this paper, explanations about game theory are given in general and interlibrary competition, cooperation and decisionmaking processes of library administrations are evaluated in terms of game theory.

Oyun teorisi matematik alanında ortaya çıkmış bir model olup ekonomiden bilgisayar bilimlerine kadar birçok disiplinde kendine yer bularak, günümüzün popüler bir konusu haline gelmiştir. Rekabet, çatışma, işbirliği ve karar verme unsurlarına sahip olan modelin oyun teorisi olarak adlandırılması birden fazla karar alıcının etkileşimde bulunmasına bağlı olmakta, bireysel olarak alınan kararlar oyun teorisinin kapsamına girmemektedir. Bu yazıda genel olarak oyun teorisine ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve kütüphanelerarası rekabet, işbirliği ve kütüphane yönetimlerinin karar verme süreçleri oyun teorisi açısından değerlendirilmiştir.