Determination of Organophosphorus Pesticide Residues in Olives Grown in Bursa Turkey


CANSEV A., ŞAHAN Y., ÇELİK G., CINAR A.

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, vol.924, 2011 (Scopus)