The influence of selective laser melting and directed energy deposition applications on the microstructure of Inconel 718 alloy


Isik M.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.272-279, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Inconel 718 have been widely preferred in aerospace industry due to their outstanding mechanical properties under extreme conditions. Powder bed fusion-based systems, such as selective laser melting (SLM) and electron beam melting (EBM), and directed energy deposition (DED) methods are one of the most popular metal additive manufacturing manners. There are still many unknown on additive manufacturing of Inconel 718 alloy and is requirement to further optimize the production of these alloys. Microstructural traits have significant impact on mechanical properties; therefore, better understanding, the microstructure of DED and SLM processed Inconel 718 would contribute the optimization of additive manufacturing of Inconel 718 alloy. The idea of demonstrating microstructural differences and investigation of microstructures formed using DED and SLM has been adopted. DED and SLM samples are investigated using optical microscope and scanning electron microscope. The results show DED and SLM manners promotes major differences in microstructure of Inconel 718 alloy.
Nikel-bazlı alaşımlar ve bunlar arasından Inconel 718, zorlu koşullardaki üstün mekanik özellikleri sebebi ile hava-uzay endüstrilerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Metal eklemeli imalat teknikleri arasından en popüler olanlar toz yataklı sistemler (seçimli lazer ergitmesi (SLM) ve elektron ışını ergitmesi (EBM)), doğrudan enerji biriktirmesi yöntemleridir. Ancak bu yöntemler ile üretilen Inconel 718 alaşımları üzerinde hala bilinmeyen birçok detay vardır ve üretilen parçaları daha iyi optimize etme ihtiyacı sürmektedir. Mikroyapısal özellikler, mekanik özellikler üzerinde önemli etkiye sahiptir ve DED ve SLM gibi yöntemlerle üretilen mikroyapıları bilmek, aralarında bulunan farkları anlamak endüstri ve akademik topluluğa mikroyapısal optimizasyon açısından katkıda bulunacaktır. Bu motivasyondan yola çıkarak DED ve SLM işleminin Inconel 718 alaşıma mikroyapısal özellikleri inceleme ve farkları ortaya koyma fikri benimsenmiştir. DED ve SLM yöntemleri ile üretilen numuneler optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskopları ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar iki ayrı yöntemle üretilen mikroyapı üzerinde belirgin farklılıklar oluşabildiğini göstermiştir.