SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ŞİDDET GÖREN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLERE VE EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER


Creative Commons License

Yurdakal İ. H. , Soyuçok M.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] , vol.8, no.2, pp.285-307, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]
  • Page Numbers: pp.285-307

Abstract

Bu araştırmada, arkadaşlarından ya da yakın çevresinden şiddet gören öğrencilerin nasıl belirlenebileceği ve buna yönelik ne gibi önlemler alınabileceğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini iki devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinde eğitim gören toplam 359 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan 4 sorudan oluşan açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Analiz sonucu temalar ve kodlar oluşturulmuş, sonuçlar alıntılarla desteklenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının şiddetin önlenmesine ilişkin teorik boyutta yeterli bilgi sahibi oldukları ancak uygulama boyutunda yetersiz kalacaklarına yönelik görüş bildirdikleri görülmüştür. Öğretmen adayları, öğrencilerin şiddete maruz kaldıkları durumlarda öncelikle konunun araştırılması gerektiğini, şiddete yönelik kesin bulgular olduktan sonra konu hakkında çalışmalar yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının şiddete maruz kalan öğrenciler için hangi kurum ve kuruluşlara başvurulacağına, ne gibi önlemler alınacağına, aileler ile yapılacak çalışmalara ve şiddet durumunda uygulanması gereken müdahalelere ilişkin yeterli düzeyde bilgi sahibi oldukları sonucuna ulaşılmıştır.