İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı Ölçeğinin Job Related Affective Well Being JAWS Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalışması


Aytaç S. S., Bayram N., Kuşdil M. E., Bilgel N. G.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: Öneri, vol.6, no.22, 2004 (Peer-Reviewed Journal)