İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı Ölçeğinin Job Related Affective Well Being JAWS Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalışması


Aytaç S. S. , Bayram N., Kuşdil M. E. , Bilgel N. G.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: Öneri, vol.6, no.22, 2004 (Peer-Reviewed Journal)