Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlükler


Creative Commons License

Turan S., Garan Ö.

Milli Eğitim, vol.177, no.3, pp.116-128, 2008 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 177 Issue: 3
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Milli Eğitim
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.116-128
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmanın amacı, kırsal kesimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Çalışmanın verileri,Eskişehir ilindeki Günyüzü, Sivrihisar, Mihalıççık, Beylikova ve Han ilçelerine bağlı yerleşim yerlerinde görev yapan 142 sınıf öğretmeninden yazarlar tarafından geliştirilen ve odak grup çalışması sonrası geliştirilen “Kırsal Kesim Matematik Öğretimi Sorunları Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin yüzde ve frekansları hesaplanmış, sınıf öğretmenlerinin mezun oldukları bölümlere göre algıları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre, kırsal kesimde çalışan sınıf öğretmenlerinin; mesleki gelişimlerine, matematik müfredatına, fiziksel koşullara, okulun öğrenme kültür ve iklimini etkileyen etmenlere ve okul paydaşlarına yönelik karşılaştıkları sorunların temelinde ‘kırsal gerçeğinin’ göz ardı edilmesi ve kırsala yönelik farklı bir eğitim, program, anlayış ve politikanın olmadığı söylenebilir.