Kurumsal Risk Yönetimi İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi


USMAN Ö., KAYGUSUZ S. Y.

XX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ, 5 - 06 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text