İş Güvencesizliği Algısının Çalışanların Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi Bir Uygulama


DURSUN S., BAYRAM ARLI N.

I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, 17 - 21 June 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes