İşe Bağlı Gerginlik ile İş Tatmini İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü


YÜRÜR S., KESER A.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.65, no.4, 2011 (Peer-Reviewed Journal)