Piliç Etlerinde Lipid Oksidasyonu Sonucu Oluşan Malonaldehit (MA) Konsantrasyonları


ORUÇ H. H. , CENGİZ M., Kalkanlı Ö.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)