Piliç Etlerinde Lipid Oksidasyonu Sonucu Oluşan Malonaldehit (MA) Konsantrasyonları


ORUÇ H. H., CENGİZ M., Kalkanlı Ö.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)