Endüstriyel futbol çağında“taraftarlık”


Creative Commons License

Aydın M. B. , Ceyhan Ç., Hatıpoğlu Aydın D.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.26, pp.289-316, 2008 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.289-316

Abstract

Bu makale, futbol alanında özellikle piyasalaşma temelinde belirlenen değişim süreçlerini genel olarak değerlendirme ve bu süreçlerle birlikte tartışılabileceği düşünülen ‘taraftarlık’ kavramının incelenmesi üzerine kurulmuştur. Makalede ‘taraftarlık’ kavramının görece daha pasif bir anlam içeren ‘seyircilikten’ ayrışması ve bu durumun ‘endüstriyel futbol’ çağında yarattığı düşünülebilecek gerilim üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede uluslararası ve ulusal düzeylerde kimi örnekler verilmeye çalışılmış ve bu örnekler özellikle eleştirel sosyal bilim geleneği çerçevesinde tartışılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Taraftarlık, seyircilik, endüstriyel futbol, gösteri toplumu.