XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Sâbir Pârsâ


YOLDAŞ K.

İLMÎ ARAŞTIRMALAR- Dil ve Edebiyat İncelemeleri, no.16, pp.125-134, 2003 (Peer-Reviewed Journal)