Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri (ÇDURE) ile Günlük Akarsu Akımlarının Tahmini-Haldizen Deresi Örneği


NACAR S., KANKAL M., HINIS M. A.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.1, pp.38-47, 2018 (Peer-Reviewed Journal)