POLİMERİK MİKROKÜRELER İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN 4-HİDROKSİBENZOİK ASİT GİDERİMİ: Kinetik ve Denge Çalışmaları


KÜÇÜK M., OSMAN B., TÜMAY ÖZER E.

10. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Muğla, Turkey, 07 September 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey