İsmail Hakkı Bursevi’nin ”Kitabü’l- Envar”ı


YURTSEVER M. M.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.7, pp.279-296, 1998 (Peer-Reviewed Journal)