İçsel Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması


Aydemir Dev M., Aral N., Saraç M., Bayram Arlı N.

Business and Economics Research Journal, vol.13, no.1, pp.59-73, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier