Kültür Varlığı Algısı ve Tahribat Bursa Yenişehir Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme


AKSOY B., Özügül A.

UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.27, pp.297-306, 2016 (Peer-Reviewed Journal)