BIG-MAC Endeksi yardımıyla Satın Alma Gücü Paritelerinin incelenmesi: panel veri uygulaması


ÇINAR M. , HEPKORUCU A.

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text