Instructors’ Opinions on the Usage of Muammer Sun's Choral Works in the Department of Music Education


Aydın E., SAKİN A. Ş.

Art and interpretation (Online), vol.1, no.41, pp.31-40, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 41
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5152/ai.2023.22314
  • Journal Name: Art and interpretation (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.31-40
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Muammer Sun's works are mostly included in the repertoires of choir lessons. Muammer Sun contributes not only to the musical education of children but also to the education of young people, with many school songs, folk song arrangements, and choral works he composed. In addition, the composer provides great convenience in the selection of works aimed at the targeted gains in choir education with the choir repertoire and the extended chorus repertoire for Youth Choirs books. This study aimed to determine the use of Muammer Sun's works, the works of the composer performed in choir lessons, the selection of works, and the importance of these works in terms of choir education. For this purpose, interviews were held with the choir lecturers working in the music education departments. In the research, in which the phenomenological approach, one of the qualitative research methods, was adopted, the interview method was used as the data collection tool. As a result of the interviews, it was determined that all the lecturers participating in the research benefited from the choral works of Muammer Sun. In addition, it has been stated by the instructors that the composer's works are very suitable for realizing the target behaviors determined in the choir lessons, that the works are suitable, especially in terms of prosody, richness in harmonic terms, ease to learn, introducing polyphony, appealing to students, and reinforcing national feelings.
Koro derslerinin repertuvarlarında Muammer Sun’un eserlerine çoğunlukla yer verilmektedirler. Muammer Sun bestelediği pek çok şarkı, türkü düzenlemeleri ve koro eserleriyle sadece çocukların müzik eğitimine değil gençlerin de eğitimine katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra besteci Koro Dağarcığı ve Gençlik Koroları için Genişletilmiş Koro Dağarı kitapları ile koro eğitiminde hedeflenen kazanımlara yönelik eser seçiminde büyük kolaylık sağlamaktadır. Araştırma ile Muammer Sun’un eserlerinin kullanılma durumu, bestecinin koro derslerinde seslendirilen eserleri, eser seçimi ve bu eserlerin koro eğitimi açısından öneminin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda müzik eğitimi ana bilim dallarında görev yapan koro öğretim elemanları ile görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşımın benimsendiği araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda araştırmaya katılan tüm öğretim elemanlarının Muammer Sun’un koro eserlerinden yararlandığı belirlenmiştir. Ayrıca bestecinin eserlerinin koro derslerinde belirlenen hedef davranışları gerçekleştirmek için çok uygun olduğu, eserlerin özellikle prozodi açısından uygunluğu, armonik açıdan zenginliği, kolay öğrenilebilirliği, çoksesliliği tanıtması, öğrencilere hitap etmesi ve milli duyguları pekiştirmesi nedeniyle kullanıldığı öğretim elemanları tarafından belirtilmiştir.