ESNEKLİK ve EMEK:EMEĞİN METALAŞMASI ve META-DIŞILAŞTIRILMASIBAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME


BAKIR H.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.73, no.2, pp.343-366, 2018 (Peer-Reviewed Journal)