İki Doz ve Üç Doz Aşı Uygulaması Sonrasında SARS-CoV-2 Antikor YanıtınınDeğerlendirilmesi


Creative Commons License

Sağlık İ., Payaslıoğlu A. M., Ağca H., Tüzemen N. Ü., Ener B.

XL. uluslararası türk mikrobiyoloji kongresi, Antalya, Turkey, 16 November 2022, no.115, pp.625-626

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.625-626
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, iki doz aşı bağışıklığı sonrasında (IgG ve IgM) ve üç doz aşı bağışıklığı sonrasında (IgG) anti-SARSCoV-2 yanıtının araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Tek merkezli, tekrarlayan kesitsel (cross-sectional) prospektif olarak planlanan çalışmaya Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görevli SARS-CoV-2’ye karşı en az iki doz bağışıklanmış 512 gönüllü alındı. Katılımcıların demografik özellikleri, özgeçmişleri ve bağışıklanma durumu sorgulanarak kayıt altına alındı. Katılımcılar aşı uygulamasından sonra ay olarak geçen süre ve uygulanan aşı [inaktif pandemik COVID-19 aşısı (CoronaVac) ve COVID-19 mRNA (BNT162b2)] dikkate alınarak yedi gruba ayrıldı. Grup 1c (n=12): iki doz CoronaVac aşısından bir ay sonra; grup 1b (n=11): iki doz BNT162b2 aşısından bir ay sonra; grup 2 (n=9): iki doz CoronaVac aşısından iki ay sonra; grup 3 (n=27): iki doz CoronaVac aşısından üç ay sonra; grup 4 (n=418): iki doz CoronaVac aşısından dört ay sonra, grup 4a (n=22): üç doz CoronaVac aşısından bir ay sonra; grup 4b (n=30): iki doz Coronavac ve üçüncü doz BNT162b2 aşısından bir ay sonra ve grup 5 (n=35): iki doz CoronaVac aşısından beş ay sonra olmak üzere kan örnekleri alındı. SARS-CoV-2 IgM ve IgG (anti-S1 protein) yanıtı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda SARS-CoV-2 IgM (Abbott, ABD) ve IgG Quant II (Abbott, ABD) kitleri ile kemilüminesans yöntemle Architect i2000SR (Abbott, ABD) otoanalizöründe gerçekleştirildi. Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada iki doz aşı uygulanan sağlık çalışanlarında beş ay süresince anti-S1 IgG serokonversiyonunun büyük ölçüde devam ettiği, ancak IgG düzeyinde üç ay aydan sonra anlamlı azalma olduğu saptandı (Tablo 1 ve 2). COVID-19 ve aşı bağışıklığı birlikteliğinde IgG düzeyi daha yüksek bulundu. IgM pozitifliği aşıdan sonra üç ayda kan alınan katılımcılarda %12.5- 33.5 aralığında iken, dört ve beş ay sonrakilerde %3.2-4.3 aralığındaydı (Tablo 3). Hem iki doz CoronaVac ile BNT162b2 , hem de üç doz CoronaVac (homojen bağışıklama) [ortanca 1707.0 AU/mL (304–8322)] ile iki doz CoronaVac ve bir doz BNT162b2 (heterojen bağışıklama) [ortanca 11084.5 AU/mL (2948–40000)] karşılaştırıldığında mRNA aşısı yaklaşık altı kat daha yüksek ortanca IgG düzeyi sağlamaktaydı. Aşı sonrasında SARS-CoV-2 S proteinine karşı antikor yanıtının takibi hatırlatma dozlarının planlanması açısından yol göstericidir. Ancak koruyucu yanıtta nötralizan antikor yanıtının değerli olduğu unutulmamalıdır.