Püstüler Psoriasis Tanılı 152 Olgunun Retrospektif Analizi: Klinik, Demografik Özellikler ve Tedavi Yanıtı ile Sigara İlişkisiRetrospective analysis of 152 patients with pustular psoriasis: smoking habit with clinical, demographic characteristics and treatment response


YAZICI S., MAÇİN G., HAŞAL E., BÜLBÜL BAŞKAN E., AYDOĞAN K., SARICAOĞLU H., ...More

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018 (Peer-Reviewed Journal)