Menenjit bulgularıyla başvuran bir sjöngren sendromu olgusu


ŞİMŞEK S., KAZAK E. , SİBEL G. Y. , TUNCER T., YILMAZ E. , MISTIK R.

KLİMİK 2015 TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 March 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey