Bursa Yöresinde Koyun ve Keçilerde Karşılaşılan Cerrahi Hastalıkların değerlendirilmesi: 191 olgu (1996-2001)


SEYREK İNTAŞ D., ÇEÇEN G. , GÜL SATAR N. Y. , çelimli n., kanık s., tan h., ...More

), II. Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Second National Congress of Buiatrics with International Guest Speakers, Turkey, 11 - 13 October 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey