Farklı Finansal Market Koşulları Altında Markowitz Ortalama-Varyans Modeli ile Portföy Optimizasyonu


YEŞİLYAYLA G., SEBATLI A., ÇAVDUR F.

19. Uluslararası Ekonometri,Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (EYİ 2018), 17 - 20 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text