Rijit Olmayan Sınır Koşullarında Elastik Zemine OturanBir Çubuğun Eksenel Titreşim Analizi


Yanık F., YAYLI M. Ö.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, 2015 (Peer-Reviewed Journal)