Aygır ve merkeplerde spermatolojik özellikler.


Gökçen H., Tümen H., Doğan İ., Bilgin B., Sönmez C., Demirel M.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.65-72, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, aygır ve merkeplerde kimi spermatolojik özelliklerin araştırılmasıdır. Materyal olarak on safkan İngiliz aygırı ve üç adet merkep kullanıldı. Alınan ejakülatlarda hacim, pH, spermatozoon yoğunluğu, motilite, ölü, anormal ve akrozomu defektli spermatozoon yüzdeleri aygırlarda sırasıyla 47.5 cm3, 6.96, 50.5x106/cm3, %69.5, %22.7, %21.7 ve %1.4; merkeplerde 71.6 cm3, 6.83, 40.6x106/cm3, %70.0, %31.5, %19.0 ve %0.33 olarak bulunmuştur. Bunun yanı sıra prepusyal yıkantı sıvılarının yapılan mikrobiyolojik muayenelerinde aygırlarda Enterobacter spp, Staph. aureus, Bacillus subtilis, maya; merkeplerde Staph. aureus, Bacillus subtilis bulunmuştur.