AMERİKA DA SİYASAL YAPI LOBİLER VE DIŞ POLİTİKA, 5. Baskı


Ari C. T.

Dora, Bursa, 2015

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Dora
  • City: Bursa

Abstract

Çalışmada, esas olarak Amerika’daki karar alma süreci ve özellikle bu süreçte lobilerin yeri analiz edilmiştir. Burada tüm lobiler yerine dış politikada karar alma sürecinde çok daha etkili olan yabancı (ve etnik) lobiler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Ancak bu konuda da özellikle Türk lobisi başta olmak üzere, Türk dış politikasıyla birinci dereceden ilgili olan lobiler seçilmiştir. Çalışmanın önemli kısmı ABD’de Washington D.C’de Georgetown Universitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunduğum 1995 yazında tamamlanmıştır. Bu esnada gerek Kongre’deki oturumlar izlenerek gerekse Kongre üyelerinin yardımcılarıyla (staflar) görüş-meler yapılarak süreçle ilgili bilgi alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca lobiler üzerinde yoğun olarak durulmuş ve çalışmaları yerinde izlenmeye çalışılmış, lobicilerle çok sayıda görüşme gerçekleştirilmiş-tir. Bu çalışmalar, lobicilerle, Kongre üyelerinin stafları ve halktan kimselerle yapılan anketlerle genişletilmiştir. Anketlerdeki sorular daha çok Kongre lobi ilişkisini, lobilerin kendi aralarındaki ve Kongre üyeleriyle ilişkilerini, Kongre üyelerinin lobicilere nasıl baktıklarını ve halkın lobilere yönelik tavrını araştırmaya yönelik sorulardan oluşmuştur.