Laparaskopik Nefrektomide Ağrı Kontrolünde Transvers Abdominis Plane (TAP) Blok Etkinliğinin Retrospektif Olarak İncelenmesi


ALTIN S., AKESEN S., YAVAŞCAOĞLU B.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.46, no.1, pp.31-37, 2020 (Peer-Reviewed Journal)