Kuruluşundan Günümüze Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü


Creative Commons License

Yiğit A.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.379-388, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)