Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması


Creative Commons License

Cansoy R., Turan S.

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.1, no.1, pp.19-39, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Türkiye Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.19-39
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

Bu araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin gençlik liderlik özelliklerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma İstanbul ilinde, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 1123 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ölçeğin 40 maddeden ve 7 faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Bu faktörler, mücadele isteği ve hedef koyma, iletişim kurabilme, grup becerileri, güven duyma ve güvenilir olma, karar verme becerileri, problem çözme becerileri ve sorumluluk olarak belirlenmiştir. Ölçeğin tamamına ilişkin güvenirlik için hesaplanan Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısı. 92 olarak belirlenmiştir. Faktörlerin güvenirliklerine dair hesaplanan Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayılarının .70 ve .80 arasında değiştiği görülmüştür. Daha sonra yedi faktörlü yapının Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile doğrulandığı görülmüştür. Bu çalışma kapsamında geliştirilen gençlik liderlik özellikleri ölçeğinin, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür