Mîzânü'l-Hak Bağlamında Kâtip Çelebi'nin Bid´at Anlayışı


KOÇAK M.

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), vol.11, no.2, pp.509-532, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier