Yenidoğanlarda İntraventriküler Kanama Sonrası Görülen Hidrosefalinin Sonuçları


Creative Commons License

Kasab R., Özmarasalı A. İ., Tunçbilekli Y., Ocak P., Taşkapılıoğlu M. Ö.

Türk Nöroşirurji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, no.165, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Germinal matriks kanaması özellikle prematürlerde sıkça görülen ve intraventriküler kanamalara (İVK) neden olan bir patolojidir. Posthemorajik hidrosefali preterm yenidoğanların yaklaşık %35’inde görülen ciddi bir komplikasyondur ve yönetiminde lomber ponksiyon (LP), ponksiyon ile beyin omurilik sıvısı drenajı (TAP), eksternal ventriküler drenaj sistemi (EVDS) yerleştirilmesi veya ventriküloperitoneal (V-P) şant takılması gibi prosedürler kullanılır. Bu çalışmamızda intraventrikuler germinal matriks kanamasına bağlı görülen posthemorajik hidrosefali ve sonuçlarını retrospektif olarak incelemeyi amaçladık.